วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ชื่อประเทศอาเซียน

จงเขียนชื่อประเทศอาเซียนและเมืองหลวง เป็นภาษาอังกฤษ
No
ASEAN   Countries
Capital

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น